Strona główna [ Powrót ]

Kategorie praw jazdy

Kategoria

Rodzaj pojazdu

A

motocykl o pojemności skokowej silnika przekraczającej 125 cm3, który może osiągnąć co najmniej 100 km/h

A1

motocykl o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 1253 cm i mocy nie przekraczającej 11 kW

B

samochód osobowy o długości przekraczającej 3,5 m lub samochód osobowy używany przez osobę niepełnosprawną posiadającą orzeczenie lekarskie z adnotacją, że może prowadzić ten pojazd po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia.

B1

trójkołowy lub czterokołowy pojazd samochodowy o masie własnej nie przekraczającej 7,5 t

C

samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 10 t i długości co najmniej 6 m, a od dnia 1 lipca 2000 roku - co najmniej 7 m

C1

samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 4 t i nie przekraczającej 7 t

D

autobus przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nie mniejszej niż 9 m

D1

autobus przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nie mniejszej niż 5 m

B+E

samochód osobowy określony w poz. 3 z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 1 t

C+E

zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 18 t i długości co najmniej 12 m, złożony z samochodu ciężarowego określonego w poz. 5 i przyczepy lub ciągnika siłowego i naczepy

C1+E

zespół pojazdów o długości co najmniej 8 m, złożony z samochodu ciężarowego określonego w poz. 6 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 2 t

D+E

autobus określony w poz. 7 z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 1,25 t

D1+E

autobus określony w poz. 8 z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 1,25 t

T

zespół pojazdów o długości co najmniej 7,5 m, złożony z ciągnika rolniczego i przyczepy wieloosiowej innej niż lekka

pozwolenie

pojazd szynowy wieloczłonowy lub skład tramwajów co najmniej 2-wagonowy